Giv og modtag feedback: Sådan styrker du kommunikationen på arbejdspladsen

Effektiv kommunikation er en hjørnesten i ethvert velfungerende team eller organisation. En af de mest kraftfulde værktøjer til at forbedre kommunikationen er evnen til at give og modtage feedback på en konstruktiv måde. Når feedback bruges korrekt, kan det styrke tillid, forbedre præstationer, øge motivationen og skabe en mere positiv atmosfære på arbejdspladsen. FirmaFrugt med personlig levering kan være en god måde at tage det første skridt mod en bedre arbejdsplads. Det er meget let at komme igang.

At give god feedback

 • Specifik: Fokuser på specifikke adfærdsmønstre eller handlinger i stedet for generelle udsagn. For eksempel, i stedet for at sige “Du er en god præsenterende,” kan du sige “Jeg var imponeret over, hvordan du strukturerede din præsentation og brugte visuelle hjælpemidler til at engagere publikum.”
 • Rettidige: Giv feedback så hurtigt som muligt efter situationen, så den er relevant og frisk i modtagerens hukommelse.
 • Konstruktiv: Fokuser på forbedring og giv forslag til, hvordan modtageren kan udvikle sig. For eksempel, i stedet for at sige “Din rapport var for lang,” kan du sige “Jeg tror, din rapport ville være endnu mere effektiv, hvis du forkortede den og fokuserede på de mest relevante data.”
 • Respektfuld: Vær venlig og professionel i din tone og undgå personangreb. Husk, at feedback skal være en hjælp til modtageren, ikke en kritik.
 • Åben for dialog: Giv modtageren mulighed for at stille spørgsmål og give sin egen perspektiv. Feedback er en tovejskommunikation, og det er vigtigt at lytte til modtagerens reaktion.

At modtage god feedback

 • Åben: Vær modtagelig for feedback, selvom den er negativ. Husk, at feedback er en mulighed for at lære og vokse.
 • Lyttende: Lyt aktivt og undgå at afbryde. Forsøg at forstå den feedback, der gives, og hvordan den kan være relevant for dig.
 • Reflekterende: Overvej feedbacken og hvordan du kan bruge den til at forbedre dig. Spørg dig selv, om der er områder, hvor du kan ændre din adfærd eller tilgang.
 • Taknemmelig: Tak personen for at give dig feedback. Vis, at du værdsætter deres ærlighed og vilje til at hjælpe dig med at udvikle dig.
 • Stil spørgsmål: Spørg uddybende spørgsmål for at forstå feedbacken bedre. Hvis du er usikker på noget, skal du ikke være bange for at bede om afklaring.

Tips til at styrke feedbackkulturen:

 • Skab en atmosfære af tillid: Sørg for, at medarbejdere føler sig trygge ved at give og modtage feedback. Dette kan gøres ved at skabe et åbent og inkluderende arbejdsmiljø, hvor fejl ikke ses som fiasko, men som en mulighed for læring.
 • Gør feedback til en vane: Regelmæssig feedback er mere effektivt end sporadisk feedback. Implementer processer for at give feedback regelmæssigt, f.eks. ved hjælp af one-on-one møder, performance reviews eller 360 graders feedback.
 • Anerkend positiv adfærd: Ros og anerkendelse er lige så vigtig som konstruktiv feedback. Når en medarbejder gør noget godt, skal du sørge for at anerkende deres indsats. Dette vil motivere dem til at fortsætte med at præstere på et højt niveau.
 • Vær et godt eksempel: Ledere skal vise vejen ved at give og modtage feedback på en konstruktiv måde. Når ledere er åbne for feedback og demonstrerer en vilje til at lære og vokse, vil det inspirere andre til at gøre det samme.

Husk: Feedback er en gave, der kan hjælpe os med at lære og vokse. Ved at give og modtage feedback på en effektiv måde kan vi styrke kommunikationen og skabe et mere positivt og produktivt arbejdsmiljø.

Udover ovenstående tips, kan du også overveje følgende:

 • Brug forskellige feedbackformater: Der er mange forskellige måder at give og modtage feedback på, f.eks. ansigt til ansigt, skriftligt eller via online platforme. Vælg det format, der passer bedst til situationen og til modtagerens præferencer.
 • Fokus på udvikling, ikke vurdering: Feedback skal være et værktøj til at hjælpe folk med at udvikle sig, ikke en måde at bedømme eller kritisere dem på. Hold fokus på adfærd og resultater, og undgå at komme med personlige vurderinger.
 • Gør feedback specifik og handlingsorienteret: Jo mere specifik og handlingsorienteret feedbacken er, jo mere nyttig er den for modtageren. I stedet for at sige “Du skal være mere organiseret,” kan du sige “Jeg bemærkede, at du mistede din deadline i dag. Kan vi brainstorme nogle strategier til at hjælpe dig med at holde styr på dine opgaver?”
 • Skab en sikker ramme for feedback: Sørg for, at feedback gives i en sikker og fortrolig atmosfære. Dette vil opmuntre folk til at være åbne og modtagelige for feedback.
 • Følg op på feedback: Efter at du har givet feedback, skal du følge op med modtageren for at se, hvordan de har det med den, og om de har brug for hjælp til at implementere den.